Charity Testimonials

Here’s what some of our members, volunteers and other have to say about our organisation.

We thank you from the bottom of our hearts for the immense invaluable help received from you in return for mere verbal "thank you"You started to help when everyone else turned their backs and when we started to see human kindness. We can never say thank you enough for your interest, support, compassion and kindness at a time when our family needed it most. THANK YOU!

Z calego serca dziekujemy za ogrom bezcennej pomocy otrzymanej od Was w zamian za zaledwie przyslowiowe "dziekuje"... Ruszyliscie z pomoca wtedy, kiedy wszyscy inni odwracali sie plecami i kiedy juz zwatpilismy w ludzka zyczliwosc. Nigdy nie zdolamy podziekowac wystarczajaco za zainteresowanie, wsparcie, wspolczucie i zyczliwosc w momencie, kiedy najbardziej bylo ono potrzebne naszej rodzinie. DZIEKUJEMY!
To the entire PISC CIC foundation I wish a very happy God bless. Its rare to meet (especially in this country) such dedicated and unselfish people. Mrs. Anne moved heaven and earth for my cause. and he still does. I dont think I'll ever be able to repay you. I started believing in good people again. I thank the PISC team from the bottom of my heart and I recommend them.

Całej fundacji PISC CIC składam ogromne Bóg zapłać. Rzadko można spotkać ( szczególnie w tym kraju) tak oddanych i bezinteresownych ludzi. Pani Ania poruszyła dla mojej sprawy niebo i ziemię. i robi to nadal. Nie sądzę bym kiedykolwiek zdołała się odwdzięczyć. Uwierzyłam znów w dobrych ludzi.Z całego serca dziękuję zespołowi PISC i polecam.
Dear Pisc Wrexham Foundation, thank you for your selfless help, kindness and support. Selfless help is a very valuable gift that a person offers to another person without expecting anything in return. From the bottom of our hearts, we thank the Pisc Wrexham Foundation for supporting my family in difficult moments, being with us. We are aware that there are many in need of help, that's why we are all the more grateful. Thank you for such a noble gift, which is a wheelchair and a "balcony", which I received for sick Mom Danuta. Thanks to your help, Mom lives with hope that someday she will be able to stand on her own. With your support, Mom can move around with greater freedom and overcome daily distances and obstacles. Thank you from the bottom of our hearts.

Droga Fundacjo Pisc Wrexham,dziękuje za bezinteresowna pomoc,życzliwość i wsparcie. Bezinteresowna pomoc to bardzo cenny dar jaki człowiek ofiarowuje drugiemu człowiekowi nie oczekujac nic w zamian. Z całego serca dziękujemy za pomocna dłoń Fundacji Pisc Wrexham wspieranie mojej rodziny w trudnych chwilach,bycie z nami. Mamy świadomość,ze potrzebujacych pomocy jest bardzo wielu,dlatego tym bardziej jesteśmy wdzieczni. Dziękujemy za tak szlachetny dar,jakim jest wózek inwalidzki i " balokonik",który otrzymałam dla chorej Mamy Danuty. Dzięki Waszej pomocy,Mama żyje z nadzieją,ze kiedyś będzie sama stała o własnych siłach.Dzięki Waszemu wsparciu Mama może z większą swobodą poruszać się i pokonywać codzienne dystanse i przeszkody. Dzìękujemy z całego serca Danuta Malicka Agnieszka i Łukasz Harbatka
I wholeheartedly recommend Mrs. Ania, a wonderful woman. She will help with any matter. I highly recommend, highly recommend, highly recommend!!!❤❤😊

Polecam z całego serca❤, Pani Ania cudowna kobieta. Pomoże w każdej sprawie. Polecam, Polecam, Polecam!!!❤❤😊
Revelation! Seamless contact, in 10 minutes I learned more than from English institutions for two days 😁 precisely and on topic. It's good that such an agency exists and it's free of charge! I thank Mrs Ania and Mrs Iwonka very much. I recommend it to everyone 🌞🌞

Rewelacja! Bezproblemowy kontakt, w 10 minut dowiedziałam się więcej niż z Angielskich instytucji przez dwa dni 😁 konkretnie i na temat. Dobrze że istnieje taka agencja i to bezinteresownie! Bardzo dziękuję Pani Ani i Pani Iwonie. Polecam każdemu 🌞🌞
I highly recommend Mrs. Anna Buckley's foundation because she works with professional lawyers. She was with me in court and I had tremendous support. Thank you very much Anna Buckley and whole PISC Team.

Bardzo polecam fundację Pani Anny Buckley bo pracuje ona z profesjonalnymi adwokatami. Była ze mną na sprawie i miałem ogromne wsparcie. Dziękuję bardzo Pani Aniu oraz całemu zespołowi.
I recommend Ms. Anna, a very nice person who helps in any situation, and may there be more such people in the world 👍👍👍👍👍

Polecam Panią Anie bardzo miła osoba służy pomocą w każdej sytuacji i oby wiecej takich osób na swiecie👍👍👍👍👍
To the entire PISC CIC foundation I wish a very happy God bless. Its rare to meet (especially in this country) such dedicated and unselfish people. Mrs. Anne moved heaven and earth for my cause. and he still does. I dont think I'll ever be able to repay you. I started believing in good people again. I thank the PISC team from the bottom of my heart and I recommend them.

Latest Video

Help Us Help Others!

X