Joanna Jandula

Joanna Jandula

O MNIE:

Jestem adwokatem i dumną mama dwóch wspaniałych dziewczynek. Posiadam podwójne kwalifikacje zdobyte na Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Prawo i Administracja) oraz University of Central Lancashire (Wydział Prawa). Pracę w zawodzie wykonuję od 2007 roku. Jestem wpisana na listę Adwokatów i Radców Prawnych w Anglii od 02.01.2015 (numer licencji SRA number 580603).

Znajomość dwóch systemów prawnych, pozwala mi na pewne działanie w imieniu klientów ze złożonymi rodzinnymi oraz finasowymi koneksjami między Polską a Anglią, włączając w to uprowadzenia dzieci, międzynarodową zmianę miejsca zamieszkania nieletniego, rozwody międzynarodowe. Dotyczy to nie tylko krajów Unii Europejskiej, lecz wszystkich krajów na świecie (na przykład ostatnio prowadzona sprawa rozwodowa oraz podział majątku w Jemenie).

Jestem jedynym polskojęzycznym prawnikiem w UK będącym członkiem Child Abduction Lawyers Association (CALA) – Towarzystwo Prawnicze ds. Uprowadzeń dzieci. Moja kancelaria, MSB Solicitors, jest akredytowana przez brytyjski ICACU (International Child Abduction and Contact Unit).

Reprezentuję klientów na rozprawach w sądzie rodzinnym i cywilnym. Prowadzę również sprawy współczesnego niewolnictwa (jestem czlonkiem Merseyside Modern Slavery Networking Group). Współpracuję z organizacjami Merseyside Polonia z Liverpool, Refugee Women Connect oraz City Hearts gdzie pomagam ofiarom wsółczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi, ofiarom przemocy domowej, oraz pomagam w zwalczaniu naruszeń Praw Człowieka.

Prowadzę sprawy przeciwko podmiotom publicznym takim jak służby socjalne, policja, urząd miasta; sprawy dotyczące wykorzystywania nieletnich (lub osób dorosłych wymagających szczególnej opieki) podczas procesu odebrania praw rodzicielskich lub też w sprawach przeciwko służbom o brak rozpoczęcia procesu odebrania praw rodzicielskich, sprawy rewizji postanowień i/lub decyzji podmiotów publicznych (Judicial Review), sprawy o odszkodowanie za bezprawne pozbawienie wolności/areszt oraz różne aspekty łamania praw człowieka.

Zajmuję się również wieloma aspektami z zakresu prawa cywilnego na przykład umowy, sprawy o zaniedbania obowiązków służbowych/zawodowych przeciwko – księgowym, architektom, inżynierom, prawnikom, doradcom finansowym, doradcom ubezpieczeniowym, lekarzom.

Istnieje wiele sposobów na pokrycie kosztów prawnych, włączając w to możliwość uzyskania funduszy rządowych legal aid. Dla wszystkich osób, które skontaktują się ze mną za pośrednictwem PISC, oferuję bezpłatną 30 minutową pierwszą poradę, podczas której wyjaśnię jakie czynności będą konieczne do dalszego prowadzenia sprawy oraz przedyskutujemy dostępne opcje dalszego jej finansowania.

Sprawy, w których mogę pomóc

– prawo rodzinne i międzynarodowe prawo rodzinne prywatne (np. rozwód, separacja, podział majątkowy, kontakty z dzieckiem, alimenty, uzyskanie zgody na paszport czy wyjazd dziecka za granicę oraz w ramach bezpłatnej pomocy prawnej finansowanej z budżetu państwa, ang. Legal Aid, postępowanie opiekuńcze, sprawy dotyczące przemocy w rodzinie, uzyskiwanie zakazu zbliżania się, eksmisji z domu rodzinnego, uprowadzenie rodzicielskie, itp.),

– prawo publiczne (odpowiedzialność organów publicznych za zaniechania lub przekroczenie uprawnień, w tym sprawy współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi), w ramach bezpłatnej pomocy prawnej finansowanej z budżetu państwa, ang. Legal Aid,

– sprawy odszkodowań (uszczerbek na zdrowiu), wlączając w to zaniedbania lekarskie

– sprawy o zaniedbanie obowiązków służbowych/zawodowych 

Sprawy, w których kancelaria może pomóć z asystą polsko języcznego pracownika:

– prawo konsumenckie,

– prawo pracy,

– prawo handlowe,

– prawo nieruchomości, mieszkaniowe oraz eksmisja dłużników,

– prawo spadkowe (testamenty i ich uwierzytelnienie),

– prawo karne,

– mediacja i pozasądowe rozwiązywanie sporów,

– sprawy opiekuńcze (zdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienie),

– windykacja należności.

Kontakt:

MSB Solicitors No 4, Saint Pauls Square Liverpool, L3 9SJ

Telefon: +44 (0) 151 281 9040 E-mail: juliamichalczyk@msbsolicitors.co.uk , joannajandula@msbsolicitors.co.uk

Strona internetowa: www.msbsolicitors.co.ukJoanna Jandula

ABOUT ME: 

I am a solicitor and a proud mum of two amazing little girls. I have double qualification from Wroclaw University (Law and Administration) and University of Central Lancashire (Law). I have been working at solicitors’ practices since 2007 and was admitted to the roll of solicitors of England and Wales in January 2015 (SRA number 580603).

The knowledge of two legal systems allows me to comfortably act for numerous clients who have complex family and financial connections, both in England and/or in Poland. It enables me to effectively deal with international family law cases including international child abduction, relocation and international divorces. This relates not only to the EU member states but worldwide, for example in a recent case for divorce and financial remedy proceedings, with the opponent living in Yemen.

I am the only Polish speaking member of the Child Abduction Lawyers Association (CALA) and my law firm, MSB Solicitors, is accredited by ICACU (International Child Abduction and Contact Unit).

I conduct advocacy in family and civil courts and deal with cases of Modern Slavery and Human Trafficking, as a member of Merseyside Modern Slavery Networking Group. I work with Merseyside Polonia in Liverpool, Refugee Women Connect and City Hearts, for which I offer legal support to the victims of modern slavery, human trafficking and victims of domestic violence, and fight Human Rights Act violations.

I deal with actions against public bodies such as Social Services, Police and local councils, in cases of abuse of children or any vulnerable person whilst in care or failure to be taken into care. I also deal with cases involving judicial reviews, false imprisonment / wrongful arrests and various aspects of Human Rights violations.

I also undertake various aspects of civil litigation work, for example contracts, professional negligence claims against accountants, architects, engineers, lawyers, financial advisors, insurance advisors, doctors.

There are many ways of funding legal case, including Legal Aid. For PISC members, I offer the first 30 minute consultation free of charge, during which I will explain the steps to be taken in the case and discuss funding options.

I can help with:

 • Private family law and international family law – for example divorce, separation, division of finances, residence and contact arrangements for children, child maintenance, obtaining parental agreement for passport for the child or agreement to take the child abroad.
 • Public family law funded by Legal Aid – this includes care proceedings, domestic violence, urgent protective court applications for non-molestation and / or occupational orders and child abduction.
 • Public law – including negligence and breaches of public bodies including Modern Slavery and Human Trafficking, funded by Legal Aid.
 • Personal injury including clinical negligence.
 • Professional negligence.

Matters in which my office can assist with the help of Polish speaking members of staff, include:

 • Consumer law
 • Employment law
 • Commercial law
 • Conveyancing and repossession
 • Wills and estates
 • Criminal law
 • Mediation and arbitration
 • Court of protection matters
 • Debt recovery

Contact:

MSB Solicitors, No 4, St Paul’s Square, Liverpool, L3 9SJ

Telephone: +44 (0) 151 281 9040

Email: juliamichalczyk@msbsolicitors.co.uk , joannajandula@msbsolicitors.co.uk

Web: www.msbsolicitors.co.uk